Praca ludzi wzbogaca - kolejny wielki, wspólny  sukces 

Pierwszy ZAZ w Powiecie Gorlickim jest tworzony przez naszą Fundację ILIOS. Mamy nadzieję, że ta współpraca zaowocuje w niedalekiej przyszłości rozwojem lokalnego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych, które będą mogły w jeszcze większym stopniu zaktywizować się społecznie i – przede wszystkim – zawodowo. Utworzenie ZAZ w Gładyszowie to szansa na zatrudnienie oraz rehabilitację dla 28 osób o najwyższych stopniach niepełnosprawności.

Wczoraj w Ośrodku została podpisana umowa na utworzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w Gładyszowie. Spotkanie uświetnił występ podopiecznych- zarówno seniorów, jak i uczestników WTZ w Gładyszowie, którzy przy akompaniamencie akordeonu wykonali piękne utwory.

Urząd Marszałkowski w Krakowie reprezentowała Pani Marta Malec-Lech oraz Pani Paulina Surman, PFRON – dyrektor Małopolskiego Oddziału – Pani Marta Mordarska. Swą obecnością zaszczyciły nas także władze samorządowe: Starosta Pani Maria Gubała oraz Wójt Gminy Uście Gorlickie – Pan Zbigniew Ludwin. Po podpisaniu umowy odbyło się spotkanie informacyjne w Starostwie Powiatowym w Gorlicach, podczas którego przybyli goście i zainteresowani uczestnicy WTZ oraz ich rodzice i opiekunowie mogli wysłuchać informacji na temat tworzonego Zakładu Aktywności Zawodowej.

Przedstawiciele Fundacji ILIOS – Słońce Szczęścia: Pani Katarzyna Barańczuk oraz Pan Arkadiusz Barańczuk przybliżyli założenia ZAZ-u i zaprezentowali proponowane formy działalności Zakładu, zaś zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie, Oddziału ZUS oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Gorlicach odpowiadali na pytania przybyłych osób, dotyczące zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ZAZ-ach.