Jako fundacja ILIOS - Słońce Szczęścia, działamy na wielu szczeblach. Pomagamy osobom niepełnosprawnym i starszym czy organizujemy wycieczki dla dzieci.
Z uwagi na potrzebę pomocy w kryzysowej sytuacji na Ukrainie, niesiemy pomoc również uchodźcom z Ukrainy. Nasza cała słoneczna, fundacyjna społeczność każdego dnia stara się nieść ludziom promyk nadziei i choć odrobinę szczęścia.
Dlatego też Dom w Uściu Gorlickim zdecydowaliśmy się nazwać „Promykiem Nadziei”(ukr. промінь надії).
Dzięki pomocy wielu wspaniałych darczyńców i organizacji Alight, możemy stwarzać lepsze warunki dla uchodźców. Aktualnie jesteśmy w trakcie wstawiania centralnego ogrzewania, tworzenia stołówki oraz zakupu brakujących mebli.
W „Promyku Nadziei” tętni życie. Organizowane są między innymi konkursy plastyczne i wycieczki.
Dziękujemy, że nas wspieracie i wspólnie mamy możliwość dawać ludziom nadzieje na lepsze jutro i nowy początek życia w Polsce.