Niedawno zorganizowaliśmy zbiórkę dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji. W akcję zaangażowała się również szkoła z Uściu Gorlickim , co pozwoliło na zebranie większej ilości potrzebnych rzeczy dla poszkodowanych. Dziękujemy Pani Dyrektor Szkoły w Uściu Gorlickim Izabeli Sęk i Nauczycielom za zaangażowanie w akcję.
Zebrane artykuły spożywcze, lekarstwa, odzież i inne artykuły pierwszej potrzeby zostały przetransportowane do Krakowa , gdzie zostały przekazane do wyznaczonego przez Turecką Ambasadę miejsca, skąd trafią do poszkodowanych.
Podczas zbiórki, spotkaliśmy się z Panem Ozerem, który pochodzi z regionu, w którym miało miejsce trzęsienie ziemi.
Pan Ozer opowiedział o skali tragedii oraz o najważniejszych potrzebach, jakie mają poszkodowani. Dzięki temu spotkaniu, Fundacja Ilios może przekazać najpotrzebniejsze rzeczy dla osób, które ucierpiały w wyniku katastrofy.
Działania Fundacji Ilios oraz zaangażowanie szkoły z Uściu Gorlickim w zbiórkę dla ofiar trzęsienia ziemi pokazują, jak ważne jest solidaryzowanie się z potrzebującymi i podejmowanie działań na rzecz osób, które doświadczyły tragedii.