Z wielką radością ogłaszamy, że na Gali Małopolskiego Lidera Ekonomii Społecznej otrzymaliśmy wyróżnienie.
Za wieloaspektowe wsparcie dla osób z niepełnosprawnościami, które prowadzi do wzmocnienia ich poczucia własnej wartości i niezależności, serdecznie dziękujemy.
Wasze zaangażowanie stanowi inspirację dla nas wszystkich.