WPŁAĆ DAROWIZNĘ

Systematyczna pomoc jest dla nas bardzo ważna.
Dzięki niej możemy lepiej planować postęp budowy!

Bardzo dziękujemy za każdy gest dobroci, i każdą wpłatę.
Dzięki Wam możemy zbudować Dom Spokojnej Starości 

Bardzo dziękujemy za każdy gest dobroci, i każdą wpłatę. Dzięki Wam możemy zbudować Dom Spokojnej Starości

Darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, jej celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy.
Przy czym darczyńca nie może mieć żadnych bezpośrednich korzyści materialnych wynikających z tego przekazania.
Darczyńcą może być:
osoba fizyczna, lub osoba prawna (firmy, spółki itd.).
W przypadku dobrowolnych wpłat na rzecz fundacji bardzo istotne jest to, że dla swojej ważności darowizna nie zawsze wymaga formy pisemnej.
Dla standardowej wpłaty przekazywanej na konta albo subkonta wystarczającym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego.
Do najważniejszych cech charakteryzujących darowiznę należą m.in.:
możliwość przekazania organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych,
przekazanie w roku podatkowym, z którego się rozliczamy.

darowizna

Wpłać darowiznę

IMG-2309

Wesprzyj nas na zrzutka.pl