Fundacja Ilios - Historia Fundacji

Naszą misją jest organizowanie i niesienie pomocy osobom niepełnosprawnym (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych intelektualnie), wykluczonym społecznie, przewlekle chorym i starszym.

Katarzyna Barańczuk
Członek Zarządu Fundacji

Jestem osobą wrażliwą i kreatywną. Pracuję w szkole podstawowej jako przedszkolanka. Ukończyłam pedagogikę przedszkolną oraz zarządzanie w Małopolskiej Szkole Ekonomicznej w Tarnowie. Zarażona charytatywną działalnością męża, postanowiłam również nieść pomoc ludziom w potrzebie. Aby lepiej zrozumieć potrzeby innych, ukończyłam oligofrenopedagogikę, logopedię oraz kursy przygotowawcze do pracy z osobami niepełnosprawnymi oraz w podeszłym wieku. Pomaganie innym daje mi wielką radość.

Arkadiusz Barańczuk
Członek Zarządu Fundacji

Jestem pełen energii i gotów do działania. Zawsze marzyłem o pracy z ludźmi i dla ludzi. Mimo młodego wieku mam doświadczenie w organizacji i niesieniu pomocy. Zarażony szczerymi uśmiechami ludzi, którzy otrzymali pomoc od moich rodziców, uświadomiłem sobie, co jest ważne w życiu - pomoc drugiemu człowiekowi. Pragnę, aby seniorzy i osoby w podeszłym wieku mogły wyjść z domów, spotkać się w swoim towarzystwie. Osamotnieni często czują się niepotrzebni. Chciałbym także, aby dzieci i młodzież, które nie miały możliwości odkryć piękna tego świata, poznały greckie ILIOS, czyli gorące słońce. Razem możemy przynieść "promyczek słońca" na ich twarze i sprawić, aby byli szczęśliwsi.

Zdjęcie WhatsApp 2024-05-23 o 11.38.20_70d57344

Ks. Dr Arkadiusz Barańczuk
Dyrektor ZAZ

Dyrektorem Zakładu Aktywności Zawodowej jest ks. Dr Arkadiusz Barańczuk. Jego zaangażowanie i pasja do niesienia pomocy innym stanowią fundament działalności naszego ZAZ. Dzięki jego wizji i kierownictwu, nasza fundacja skutecznie realizuje swoje cele, aktywizując zawodowo osoby z niepełnosprawnościami i oferując im realne możliwości rozwoju zawodowego oraz społecznego.

ilios (4)

Historia Fundacji Ilios

Fundacja Ilios została założona w 2017 roku z misją organizowania i niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym (ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych intelektualnie), wykluczonym społecznie, przewlekle chorym i starszym. Nasze priorytetowe zadania koncentrują się na realizacji celów, które wpływają na poziom zdrowia społeczeństwa oraz edukacji prozdrowotnej. Jednym z naszych głównych projektów jest budowa Domu Spokojnej Starości, który zapewni godne życie osobom starszym na każdym etapie ich życia.

W ramach naszej działalności prowadzimy Zakład Aktywności Zawodowej (ZAZ), w skład którego wchodzą restauracja oraz mini zoo. Dzięki temu dajemy szansę osobom niepełnosprawnym na pracę i rozwój. Działamy na terenie Polski i za granicą, a nasza siedziba znajduje się w Uściu Gorlickim 216, w sercu Beskidu Niskiego.

Fundacja Ilios jest organizatorem pierwszego Zakładu Aktywności Zawodowej w powiecie gorlickim. Wszystkie osoby z niepełnosprawnościami objęte są indywidualnym programem rehabilitacji zawodowej i społecznej, co pozwala im w przyszłości kontynuować karierę zawodową na otwartym rynku pracy. Od 1 grudnia 2019 roku ZAZ w Uściu Gorlickim prowadzi cztery działalności.

Nasze wsparcie dla uchodźców

Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, skupiliśmy swoją uwagę na pomocy uchodźcom w naszym regionie. Koordynowaliśmy autobusy z ludźmi i zapewnialiśmy schronienie dla ponad 80 osób. Codziennie karmiliśmy i wspieraliśmy naszych gości, otwierając specjalnie w tym czasie Dom Promyk. Dzierżawiliśmy dom, zakupiliśmy piec i umeblowaliśmy go, aby stworzyć bezpieczne i komfortowe miejsce dla tych, którzy tego najbardziej potrzebowali

 

Nasza fundacja kontynuuje swoją misję, wierząc, że wspólnymi siłami możemy tworzyć lepszą przyszłość dla wszystkich.

Wsparcie dla uchodźców

Kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, skupiliśmy swoją uwagę na pomocy uchodźcom w naszym regionie. Koordynowaliśmy autobusy z ludźmi i zapewnialiśmy schronienie dla ponad 80 osób. Codziennie karmiliśmy i wspieraliśmy naszych gości, otwierając specjalnie w tym czasie Dom Promyk. Dzierżawiliśmy dom, zakupiliśmy piec i umeblowaliśmy go, aby stworzyć bezpieczne i komfortowe miejsce dla tych, którzy tego najbardziej potrzebowali

ilios (6)