Jak możesz nam pomóc

Bardzo dziękujemy za każdy gest dobroci, i każdą wpłatę. Dzięki Wam możemy zbudować Dom Spokojnej Starości

Wpłać darowiznę

Darowizna to rodzaj umowy nazwanej prawa cywilnego, jej celem jest nieodpłatne przysporzenie obdarowanemu korzyści (wzbogacenie obdarowanego) kosztem majątku darczyńcy. Przy czym darczyńca nie może mieć żadnych bezpośrednich korzyści materialnych wynikających z tego przekazania. Darczyńcą może być: osoba fizyczna, lub osoba prawna (firmy, spółki itd.). W przypadku dobrowolnych wpłat na rzecz fundacji bardzo istotne jest to, że dla swojej ważności darowizna nie zawsze wymaga formy pisemnej. Dla standardowej wpłaty przekazywanej na konta albo subkonta wystarczającym dowodem jest potwierdzenie przelewu bankowego. Do najważniejszych cech charakteryzujących darowiznę należą m.in.: możliwość przekazania organizacji działającej na rzecz określonych w ustawie celów społecznych, przekazanie w roku podatkowym, z którego się rozliczamy.

Pomagaj regularnie

Systematyczna pomoc jest dla nas bardzo ważna. Dzięki niej możemy lepiej planować bieżący postęp budowy. Jeśli chcesz wspierać Fundację Ilios stałą kwotą, ustaw polecenie zapłaty na swoim koncie bankowym. Łączną kwotę takich wpłat w ciągu roku możesz odliczyć od podatku dochodowego.

Jak możesz pomóc?
Ustaw polecenie zapłaty na konto bankowe Fundacji
NUMER KONTA BANKOWEGO FUNDACJI  378795 0005 2001 0008 8532 0001

Jeśli masz firmę

Bądź firmą odpowiedzialną społecznie.
Darowizny dokonane przez osoby prawne na rzecz Fundacji można odliczyć od podstawy opodatkowania (dochodu), do 10% dochodu na każdy rok podatkowy. W przypadku osób fizycznych jest to 6% dochodu.

Pomoc przy projektach
Możesz wesprzeć Fundację dzięki know-how, kwalifikacjom i doświadczeniom Twojej firmy i zespołu. Skontaktuj się z nami, a ustalimy, w jakim zakresie najbardziej potrzebujemy Twojej pomocy.

Zorganizuj zbiórkę

Zanim zorganizujesz zbiórkę publiczną w gronie innym niż twoi znajomi, prosimy, skontaktuj się z nami.

Jak możesz pomóc?
Okazją do zbiórki są np.:

  • wesela, przyjęcia - poproś aby zamiast kwiatów dofinansowali piękny gest budowania Domu Spokojnej Starości.
  • możesz zorganizować zbiórkę na Facebooku
  • charytatywny mecz lub zawody sportowe,
  • koncert albo akcja kulturalna,
  • festyn na osiedlu, w dzielnicy, w Twoim mieście,
  • szkolna impreza charytatywna,

Zebrane środki przeznaczamy na budowę Domu Spokojnej Starości

Prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów i zasad prawnych organizacji zbiórek publicznych i niepublicznych.