Regulamin Sklepu

Regulamin

Obowiązujący, na podstawie art.8 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. Ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (z. U. z 2014r., poz. 827 z późn. zm). Regulamin jest udostępniony na stronie sklepu, co daje klientowi możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy.

Sklep internetowy Fundacja ILIOS, działający pod adresem https://fundacja-ilios.pl/ jest prowadzony przez:
FUNDACJA ILIOS SŁOŃCE SZCZĘŚCIA

GŁÓWNE MIEJSCE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI:
Gładyszów 121, 38-315 Uście Gorlickie

NIP 7382152088 REGON 366929666
Konto Bankowe: Bank Spółdzielczy w Gorlicach
Nr konta: 37879500052001000885320001

Kontakt ze sklepem:
telefonicznie: 603-380-271 w godzinach od 8-tej do 15-tej w dni robocze,
drogą mailową: sklepilios@gmail.com
lub pisemnie na adres Gładyszów 105/1, 38-315 Uście Gorlickie.
Infolinia telefoniczna czynna od poniedziałku do piątku w dni robocze w godzinach od 8-tej do 15-tej. Sklep prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

SŁOWNICZEK

Sklep- prowadzony przez firmę Fundacja “ILIOS” Słońce Szczęścia sklep, sklep internetowy działający pod adresem: https://fundacja-ilios.pl/ sprzedający towary za pośrednictwem internetu;

Dni robocze-wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie, posiadająca konto klienta;

Konsument- osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego;

Przelew tradycyjny- płatność wykonywana przez Klienta w banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub na poczcie;

Przelew elektroniczny- płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego on-line – za pośrednictwem systemów płatności on-line;

Kodeks Cywilny- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.);

Ustawa o prawach konsumenta- Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827);

Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną- Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U z 2013 r poz. 1422 z zm.).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Sprzedawcę jako administratora
danych osobowych.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
założenia Konta lub zawarcia Umowy Sprzedaży.
3. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające
ochronę przetwarzanych danych osobowych.
4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i
usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na
Konto lub w przypadku Klientów niezarejestrowanych, Klient może dokonać
modyfikacji lub usunięcia swoich danych wysyłając odpowiednie żądanie do Sprzedawcy.
5. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane w celu realizacji Umowy
Sprzedaży, prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz w celu bieżącego informowania Klienta o oferowanych przez Sprzedawcę produktach i świadczonych usługach.

PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Do dokonywania zakupów w sklepie konieczne jest posiadanie aktywnego konta
poczty elektronicznej. Zamówienia poprzez stronę internetową www.fundacja-ilios.pl można składać 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.

Przy zamówieniu należy podać nazwę artykułu, zamawianą ilość, dokładny adres
dostawy przesyłki oraz dane do faktury VAT (w przypadku wyboru tej formy
potwierdzenia zakupu), należy dokonać wyboru sposobu dostawy i sposobu płatności spośród dostępnych w sklepie.

Po otrzymaniu zamówienia sklep przesyła do klienta drogą elektroniczną potwierdzenie zamówienia. Z tą chwilą uważa się umowę sprzedaży pomiędzy sklepem a Klientem za zawartą.

Wysyłka zamówienia następuje od 24 godzin do maksymalnie 14 dni po
zaksięgowaniu wpłaty. Czas realizacji zamówienia na terenie Polski wynosi 3 do 14 dni.
Na czas realizacji zamówienia składają się: czas jaki Sprzedający potrzebuje na
przygotowanie przedmiotu do wysłania od momentu otrzymania zapłaty oraz czas deklarowany przez przewoźnika (firmę kurierską DPD) na dostarczenie przesyłki. W okresach nadzwyczajnych, takich jak święta, czy trudne warunki drogowe, czas realizacji może się wydłużyć.

Wszystkie ceny podane są w złotych polskich oraz są cenami brutto (zawierają podatek
VAT) i nie obejmują kosztów dostawy towaru.

W przypadku braku możliwości realizacji części zamówienia, Klient jest informowany
o tym fakcie i podejmuje decyzję o częściowej realizacji lub anulowaniu całego
zamówienia.
Jeśli Klient dokonał już wpłaty za zamówienie, sklep zwróci należność w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu należności na konto bankowe.

1. Sposób płatności:

przelew elektroniczny- realizacja zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności.

Płatności elektroniczne realizowane są za pośrednictwem portalu Przelewy24. W przypadku braku zapłaty za towar objęty zamówieniem w terminie 14 dni od dnia złożenia zamówienia, sklep anuluje zamówienie o czym klient zostanie powiadomiony na podany przez niego adres e-mail.

Zamówione towary wysyłane są przesyłkami rejestrowanymi za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. System automatycznie nalicza koszty przesyłki adekwatnie do wagi zakupionego towaru. Koszt wysyłki jest widoczny i aktualizowany po dodaniu każdego artykułu do koszyka. Klient ma do wyboru następujące formy wysyłki:
przesyłka kurierska.

Jeżeli z jakiś powodów zamówienie realizowane będzie w dostawach częściowych
(po uprzednim uzgodnieniu z klientem), opłata naliczana będzie tylko jeden raz.

Przesyłki dostarczamy do klientów na terenie całego kraju za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, zawsze jako przesyłki rejestrowane.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, każdy Klient
będący Konsumentem może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. (Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tak więc z prawa zwrotu w przewidzianym wyżej trybie, nie
mogą skorzystać osoby, które nabywają towar w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą).
2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument powinien wypełnić stosowne oświadczenie (formularz poniżej) i wysłać je na adres sklepilios@gmail.com lub pocztą na adres sklepu Gładyszów 105/1, 38-315 Uście Gorlickie.
3. Zwrot towaru powinien nastąpić w terminie 14 dni liczonych od daty wysłania oświadczenia, na adres: Gładyszów 105/1, 38-315 Uście Gorlickie.
4. Zwracane towary powinny być kompletne, w stanie niezmienionym, nieuszkodzone.
5. Zwrot towaru odbywa się na koszt Konsumenta.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dane sprzedawcy
Nazwa firmy: Fundacja ILIOS “Słońce Szczęścia”
Adres: Gładyszów 121, 38-315 Uście Gorlickie
NIP: 7382152088
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy sprzedaży następujących towarów:

Nazwa towarów / tytuł ofert /numer ofert: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Data zakupu: ………………………………………………………………………………………………………….

Data odbioru towaru: ………………………………………………………………………………………………

Dane kupującego

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………………………………

Adres:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Proszę dokonać zwrotu zapłaconej ceny towaru (zaznacz, w jaki sposób chcesz otrzymać zwrot zapłaconej ceny towaru) na numer rachunku bankowego:
……………………………………………………………………………………………………………………….
w inny sposób: ………………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data …………………………………………. Podpis …………………………………………….
(jeżeli wysyłasz w wersji papierowej)

ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM
1. Z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach Konsumenta, w
przypadku zaistnienia konieczności zwrotu należności wpłaconych przez Klienta na rzecz sklepu, zwrot ten następuje nie później niż w terminie 14 dni.
2. Gwarantujemy zwrot pełnej wpłaty dokonanej przez Kupującego na wskazane
przez niego konto bankowe.
3. Nie odbieramy żadnych paczek płatnych za pobraniem pocztowym.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego
opóźnienie, jeżeli nastąpiło ono z powodu podania przez Klienta błędnych danych osobowych, lub błędnego numeru konta.

REKLAMACJE
1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem sklepu, Klient może zgłaszać telefonicznie lub pisemnie na adres sklepu: sklepilios@gmail.com
2. Sklep zobowiązany jest do wydania towaru bez wad.
3. W przypadku otrzymania towaru niezgodnego z zamówieniem, lub towaru uszkodzonego, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Cywilnego.
4. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
-imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
-datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
-przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
-wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
5. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej umowy pod
adresem mailowym sklepilios@gmail.com lub telefonicznie pod numerem telefonu 603-380-271 w godzinach pracy infolinii.
6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
7. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na podany przez Klienta adres e-mail.
8. W przypadku uznania reklamacji, zależnie od życzenia Klienta, towar uszkodzony
zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, lub zostaną zwrócone pieniądze (zwrot pieniędzy nastąpi również w przypadku braku możliwości wymiany towaru na przykład z powodu wyczerpania zapasów magazynowych).
9. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego (list polecony ekonomiczny
lub paczka ekonomiczna), zostaną Klientowi zwrócone zgodnie z procedurą opisaną w dziale ZWROT NALEŻNOŚCI KLIENTOM.
1. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Fundacją “ILIOS” Słońce Szczęścia.
2. Towary prezentowane na stronach sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie lub usuwanie wiadomości email
przez administratorów serwerów pocztowych oraz przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze Klienta.
4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia wynikające z
przekazania przez Klienta błędnych danych.
5. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody poniesione przez Klienta na skutek
posłużenia się przez osoby trzecie jego identyfikatorem lub hasłem, wadliwe działanie sieci telekomunikacyjnej, nieprawidłowe działanie lub brak działania oprogramowania, niepoprawne przetworzenie danych przez systemy komputerowe.
6. Zastrzegamy sobie prawo do czasowego braku dostępu do sklepu z powodów
techniczno-organizacyjnych.
7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się właściwe
przepisy Kodeksu Cywilnego.
8. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych
sporów, sprawa zostanie skierowana do sądu właściwego zgodnie z
Kodeksem Postępowania Cywilnego z dnia 17.11.1964 ( Dz.U. Nr 43, poz. 296 z
późn. zmianami)
9. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. Poinformowanie o zmianie
nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionego
regulaminu, poprzez umieszczenie tej informacji na stronie głównej serwisu.
Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane
zgodnie z zapisami obowiązującymi w dniu złożenia zamówienia.
11. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami drogą
mailową lub telefonicznie.
12. Zastrzegamy sobie prawo do czasowego “URLOPU” w działalności sklepu o
czym stosowna informacja pojawi się na jego stronie z 7 dniowym wyprzedzeniem.
Podczas urlopu będzie można dokonywać zakupów, ale ich realizacja nastąpi
dopiero po zakończeniu przedmiotowego “URLOPU”.

Copyright 2020 KONCEPT ©  All Rights Reserved

EnglishGreekPolishRussian