Program wyrównywania różnic między regionami III - Obszar D Likwidacja barier transportowych

Fundacja „ILIOS” Słońce Szczęścia z siedzibą w Gładyszowie realizuje projekt pn.: „Likwidacja barier transportowych poprzez zakup pojazdu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Zakładu Aktywności Zawodowej, prowadzonego przez Fundację "ILIOS" Słońce Szczęścia w Gładyszowie”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków PFRON w ramach obszaru D programu pn.: „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

W ramach realizowanego projektu zakupiono nowy, 9-osobowy samochód marki Renault Trafic, który będzie służył do przewozu pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej. Pojazd będzie wykorzystywany na cele związane z rehabilitacją zawodową, leczniczą i społeczną osób niepełnosprawnych, zatrudnionych w ZAZ ILIOS, prowadzonym przez Fundację. Pojazd posiada 8 miejsc dla pasażerów – osób niepełnosprawnych, w tym 1 miejsce do kotwiczenia wózków inwalidzkich.
Koszt zakupu ww. pojazdu wyniósł 105 682,93 zł netto. Fundacja zabezpieczyła środki własne na pokrycie kosztów realizacji projektu w kwocie: 46 761,47 zł netto. Pozostałe środki finansowe na zakup pojazdu stanowi dofinansowanie przyznane Fundacji ze środków PFRON w ramach Programu, w wysokości 58 921,46 zł.